Produkcja Własna

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu uruchomiliśmy własny zakład produkcyjny, wytwarzający przewody, kształtki i osprzęt wentylacyjny.
Prefabrykacje wentylacyjne wykonujemy z blach ocynkowanych, czarnych, kwasoodpornych jak również w innych technologiach:

 • płyt ALP,
 • płyt URSA AIR,
 • TOP SOFIC AIR
 • płyt PCV.

Do produkcji kształtek wentylacyjnych wykorzystujemy wypalarkę plazmową. 


Wykaz dokumentów odniesienia przy produkcji prefabrykacji wentylacji:

 • przewody proste i kształtki o przekroju kołowym w średnicach od 100 do 800 mm, długości do 1000 mm na podstawie: PN-EN 1506:2001, PN-EN 12220:2001
 • przewody proste o przekroju kołowym spiralnie zwijane na podstawie:PN-B-03434
 • przewody proste i kształtki o przekroju prostokątnym w wymiarach od 100 x 100 do 1000 x 1000 mm, długości do 1000 mm na podstawie: PN-EN 1505:2001 z połączeniami kołnierzowymi z obrzeży profilowych,
 • przepustnice jednopłaszczyznowe na podstawie normy zakładowej opracowanej w oparciu o BN-70/8865-30,
 • przepustnice wielopłaszczyznowe aluminiowe na podstawie normy zakładowej opracowanej w oparciu o BN-70/8865-01,
 • czerpnie powietrza dachowe i ścienne na podstawie normy zakładowej opracowanej w oparciu o BN-70/8865-33
 • wyrzutnie powietrza na podstawie normy zakładowej opracowanej w oparciu o BN-70/8865-31,
 • podstawy dachowe na podstawie normy zakładowej opracowanej w oparciu o BN-70/8865-32,
 • połączenia elastyczne na podstawie normy zakładowej opracowanej w oparciu o BN-71/8865-36,
 • tłumiki akustyczne na podstawie normy zakładowej opracowanej w oparciu o BN-73/8865-39,
 • wywietrzaki cylindryczne na podstawie normy zakładowej opracowanej w oparciu o BN-66/8865-13,
 • inne na podstawie innych norm i rysunków indywidualnych.